ضرایب طراحی برج خنک کننده

۱۳۹۵/۱۲/۲۷

ضرایب طراحی برج خنک کننده(www.ebiranian.ir)

محاسبات می توانند مجموعه ای از شرایط عملکردی را به یک مقدار عددی کاهش دهند.مقداری از ntu مربوط به یک مجموعه از شرایط فرضی،ضریب طراحی برج خنک کننده نامیده می شود.هنگامی که نتایج آزمایش در نظر گرفته  می شوند،مقدارNTU نشان دهنده ضریب موجود است ویک ارزیابی از تجهیزات آزمایش شده تبدیل می شود.محاسبات ،دما و نسبت L/G را در نظر می گیرد.حداقل ضریب مورد نیاز برای یک مجموعه ای دمای مشخص در L/G=0 اتفاق می افتد که مربوط به نرخ هوای بی نهایت است.از آنجایی که آنتالپی هوا افزایش نمی یابد ،نیروی محرک ،در حداکثر مقدار خود است.

کاهش نرخ هوا (افزایش در L/G)،نیروی محرک را کاهش می دهد و شرایط عملکردی دشوارتری را پیش روی برج قرار می دهد که به افزایش در NTUنشان داده می شود.این وضعیت برای برج خنک کننده  با جریان مخالف در تصویر  (۸) نشان داده شده است . حداکثر مقدار L/G (حداقل نرخ هوا)وقتی اتفاق می افتد که خط CD با منحنی اشباع برخورد می کند.نیروی محرک صفر و NTU بی نهایت می شود.نیروی محرک صفر ممکن است در خروجی هوا رخ دهد یا به دلیل انحنای منحنی اشباع ،در یک نقطه میانی رخ دهد.تغییرات مشابه در سرمایش با جریان متقاطع نیز اتفاق می افتد .تغییر در محدوده L/G ،شکل ناحیه کارکرد را تغییر می دهد.در L/G=0 ،ناحیه کارکرد تبدیل به یک خط افقی می شود که مشابه نمودار برج خنک کننده باجریان مخالف است. در تصویر (۸) هر دو ضریب یکسان هستند.افزایش در مقدارL/G ، ارتفاع ناحیه کارکرد را افزایش می دهد. با گسترش نواحی به نقطه A،این قضیه  به عنوان یک مقدار حدی ادامه پیدا می کند. مقدارL/G حداکثر همواره زمانی اتفاق می افتد که دمای حباب تر هوا با دمای آب گرم ورودی به برج خنک کننده برابر می شود و نه در یک نقطه میانی،که ممکن است در برج خنک کننده با جریان مخالف رخ دهد.

هر دو نوع جریان مخالف و متقاطع ،در وضعیت L/G=0 ضریب حداقل یکسانی دارند و هر دو در یکL/G حداکثر به بی نهایت افزایش پیدا می کنند. اگر پتانسیل جریان مخالف در خروجی هوا به صفر برسد،مقادیر حداکثر با یکدیگر برابر می شوند اما برج جریان مخالف در زمانی که پتانسیل در یک نقطه میانی به صفر می رسد،حداکثر L/G پایین تری دارد.می توان همانند تصویر (۸) یک برج خنک کننده را به گونه ای طراحی کرد که در هر نقطه ای بین دو محدوده کار کند .اما اکثر کاربردها طراحی را به یک محدوده بسیار کوچک تر محدود می کنند که با سرعت هوا تعیین می شود.

نرخ هوای پایین مستلزم استفاده از یک برج خنک کننده بزرگ است،در حالی که نرخ هوای بالا در یک برج کوچک تر مستلزم توان فن بزرگتر است .محدوده های عادی سرعت هوا بین ۱/۵ M/S  تا ۳/۶ M/S در برج با جریان مخالف و ۱/۸ M/S تا ۴M/S یا بیشتر برای برج با جریان متقاطع هستند.

تصویر شماره ۸ .نمودار سرمایش برای برج خنک کننده با جریان متقاطع

نمودار سرمایش برج خنک کننده با جریان مخالف برای شرایط ثابت و مقادیر L/G متفاوت.

 

از دیگر مقالات سایت دیدن نمایید :

پکینگ ,انواع پکینگ ,پکینگ برج خنک کننده ,برج ابارا ,نصب و راه اندازی انواع برج خنک کننده ,برج خنک کننده مدار بسته ,تولید برج خنک کننده ,برج خنک کننده فایبرگلاس ,قطعات برج خنک کننده  ,تعمیرات برج خنک کننده ,برج خنك كننده  ,طراحی برج خنک کننده ,برج خنک کننده ,نازل برج خنک کننده ,برج خنک کننده فایبر گلاسی ,برج های خنک کن ,انواع برج خنک کن ,برج خنک کن  ,انواع برج خنک کننده  ,برج خنك كن ,برج خنک کننده آب ,برجهای خنک کن ,تولید برج خنک کننده ,خرید برج خنک کننده ,برج خنک کننده ,تعمیرات برج خنک کننده ,طراحی برج خنک کننده ,انواع برج خنک کن ,قیمت برج خنک کننده ,برج خنک کننده فایبر گلاس, خرید برج خنک کننده , پکینگ برج خنک کننده

 

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :