محاسبه مقدار آب تبخیر شده از برج خنک کننده

۱۳۹۶/۰۳/۲۷

محاسبه مقدار آب تبخیر شده از برج خنک کننده :
مقدار آب تبخیر شده در مدار باز برج خنک کننده به ظرفیت حرارتی و شرایط جوی بستگی دارد. در صورتی که شرایط جوی بطور دقیق معلوم باشد امکان محاسبه مقدار آب تبخیر شده با دقت زیاد وجود دارد.اما در اکثر مواقع، عبارت ساده شده زیر برای یک تخمین تقریبی کافی است.
فرمول ساده شده برای محاسبه مقدار آب تبخیر شده به شرح زیر است:

 

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :