محرکه های تسمه ای برج خنک کننده

۱۳۹۶/۰۵/۲۱

محرکه های تسمه ای برج خنک کننده :
محرکه های تسمه ای به صورت گسترده در برج های خنک کننده ی تهویه ی مطبوع به کار می روند که دو وظیفه انجام می دهند : انتقال توان موتور به فن ها و کاهش سرعت موتور متناسب با سرعت مورد نیاز فن.انتقال توان موتور بار تسمه را مشخص کند اما پولی ،تغییر سرعت را در نسبت مستقیم با قطر آنها معین می کند.(پولی موتور با قطر ۵ اینچ و پولی فن با قطر ۱۰ اینچ باعث کاهش سرعت تا نصف می شوند) تجربه نشان می دهد استفاده از تسمه های دنده انه دار محرک بهبود ۳ درصدی انتقال توان می شود.برای رانش کشش تسمه V شکل سیستم کاهش سرعت،نیروی در حدود ۵/۱(kg) را در نقطه تقریبا وسط بین دو تسمه وارد کرده و کشش را به اندازه ای تنظیم کنید که تغییر مکان نقطه P به اندازه مقادیر مشخص در جدول زیر باشد.

 

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :