محرکه گیربکسی

۱۳۹۶/۰۷/۰۲

محرکه گیربکسی :

برای برج های خنک کننده بزرگتر به کار می روند.در این جا،یک شفت،موتور را به یک گیربکس متصل می کند که سه وظیفه را انجام میدهد :توان محرک را از موتور فن ،منتقل می نمایدو جهت چرخش را از حالت افقی به عمودی تبدیل می کند(یعنی تغییر جهت ۹۰ در جه ای)وسرعت  موتور را تا سرعت مورد نیاز فن کاهش می دهد. البته نوعی دیگر از گیربکس ها هستند که به صورت کوبل مستقیم به پروانه و الکتروموتور متصل می شوند . عمر یک محرک گیربکسی به پایداری سطحی یا سختی سایش گیربکس و تعداد ساعت کارکرد آن بستگی دارد.انجمن سازندگان   گیربکس امریکا (AGMA) استاندارد ۴۲۰ را برای الزامات کاهش دهنده های سرعت گیربکس منتشر کرده است،وانجمن برج های خنک کننده ( (CTI استاندارد ۱۱۱ ضریب کاری محرک های گیربکسی را منتشر کرده است.

 

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :