محصولات

اطلاعاتی درباره پکینگ های برج خنک کننده

اطلاعاتی درباره پکینگ های برج خنک کننده

گام ۱۲ E.S.I -Pac 12 is a cross-fluted film fill media manufactured from rigid PVC sheets conforming to CTI STD-136 for cooling tower heat-transfer applications. The media is fabricated from corrugated PVC sheets that are solvent-welded for maximum strength and resistant to UV, rot, fungus, organic and inorganic solvents, acids, alkalis, and chemicals normally found […]

جمع آوری ذرات و مکانیسم های نفوذ

جمع آوری ذرات و مکانیسم های نفوذ ابزار غالب برای گیر انداختن ذرات معلق در اغلب اسکرابرهای تر، نهفتگی اینرسی ذرات معلق بر روی قطرات مایع می باشد. پاشش براونی(تصادفی) نیز به جمع آوری ذرات می انجامد اما تأثیرات آن فقط برای ذرات با قطر تقریباً ۰٫۱ میکرومتر یا کمتر، قابل توجه است. جداسازی مستقیم، […]

انتخاب متریال مناسب برای اسکرابر

انتخاب متریال مناسب برای اسکرابر: یکی از سخترین و مهمترین انتخابات متریال مناسب برای ساخت اسکرابر تر(مرطوب) می باشد . مسلۀ آلودگی ،خوردگی ،شستشویی تجهیزات ،فرسایش ،مشکلات دمایی، از جمله مشکلات یک مهندس برای خرید و یا ساخت اسکرابر مرطوب است،که ممکن است این مشکلات دریک زمان رخ بدهد، بنابراین انتخاب درست متریال مناسب بهترین […]

جدول

Typical Materials Of Construction For Common Scrubbing Problems: GAS SCRUBBING LIQUID SCRUBBER MATERIAL Gas ammonia(گاز آمونیاک) water Cast Iron Chlorine(کلرین) Water Steel, FRP, PVC, Ni-Resist Chlorine(کلرین) Caustic Fiberglass, Haveg, PVC Carbon Dioxide/Air(دی اکسید کربن ) Caustic FRP, PVC, Kynar Hydrogen Chloride(کلرید هیدروژن) Water or Caustic Cast Iron, Steel, Ni-Resist Hydrogen Fluoride (هیدروژن فلوراید) water FRP, […]

برج های اسپری

برج های اسپری

برج های اسپری برج های اسپری، اسکرابرهای تر بسیار ساده و کم انرژی می باشند. در این اسکرابرها، جریان گاز مملو از ذرات برای اولین بار وارد محفظه می شود و در آنجا توسط نازل (دهانه) اسپری با قطرات مایع برخورد می کند. این اسکرابرها، همچنین به عنوان اسکرابرهای اسپری از پیش شکل گرفته شناخته […]

اسکرابر گازهای اسیدی در انواع مختلف با بهترین قیمت

اسکرابر گازهای اسیدی در انواع مختلف با بهترین قیمت

اسکرابر  گازهای اسیدی چیست: (صنایع ابتکار صنعت ایرانیان.E.S.I). اسکرابر یکی از تجهیزاتی است که برای تصفیه و خالص سازی گاز پرفشار در مسیر ایستگاه های گاز پر مصرف قرار داده می شود. اساس کار این دستگاه هاجداسازی به یکی از روشهای زیر و یا ترکیبی از این روشها است: • جداسازی بر اثر نیروی وزن […]

تولید انواع اسکرابر تر با بالاترین کیفیت

تولید انواع اسکرابر تر با بالاترین کیفیت

اسکرابرهای ترچیست : اسکرابر تر، سیستم های کنترل کننده ذرات گرد و غبار در هوا (ذرات معلق PM) هستند که به تماس مستقیم و غیرقابل بازگشت یک مایع (قطرات، کف یا حباب ها) به ذرات معلق، متکی می باشند. سپس مایع به راحتی، به همراه ذرات گرد و غبار در هوا (ذرات معلق PM) جمع […]

Copper coil for Closed circuit cooling towers(E.S.I)

Copper coil for Closed circuit cooling towers(E.S.I)   Overview Copper heat-exchange coils, used in every Recold Fluid Cooler and Evaporative Condenser, provide many distinct advantages.   Primary Benefits Half the corrosion rate of carbon steel in closed systems, translates into potentially longer product life Seven times greater thermal conductivity than carbon steel, allows for smaller […]

جدول اطلاعات پروانه

  INPUT DATA (fans) Model ———————– Cooling tower ۱۲۰۰mm ۱۵۰۰mm ۱۷۵۰mm ۲۲۰۰mm ۳۰۰۰mm ۳۳۰۰mm ۳۶۰۰mm ۴۲۰۰mm ۱ application E.S.L E.S.I   E.S.I E.S.I E.S.I E.S.I E.S.I E.S.I E.S.I ۲ Air flow CFm ۲۲۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۴۷۱۰۰ ۹۰۷۰۰ ۱۱۹۵۰۰ ۱۳۹۵۰۰ ۲۱۷۷۰۰ ۳۱۰۵۰۰ ۳ Static pressure  (pa) ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۸۰ ۱۹۰ ۱۸۵ ۱۸۰ ۱۷۰ ۴ Intlet temperature […]

اسکرابرهای ونتوری(E.S.I).

اسکرابرهای ونتوری(E.S.I).

اسکرابرهای ونتوری(E.S.I). یک اسکرابر ونتوری یا اسپری گاز اتمیزه، به منظور افزایش تماس گاز-مایع باعث افزایش سرعت جریان گاز می شود. در یک مدل ونتوری، یک بخش گلو مانند در داخل مجرایی که به جریان گاز نیرو وارد می کند در حالی که مجرا باریک شده و منبسط می شود. در حالی که گاز وارد گلوگاه […]

Page 1 of 212