تماس با ابتکار صنعت پارسیان

راه های ارتباطی :
  • تلفن شرکت : ۶۵۷۶۷۷۷۰ – ۰۲۱۶۵۷۶۴۲۶۶
  • شماره همراه : ۰۹۱۲۷۶۷۸۹۰۰
  • فکس : ۰۲۱۴۲۶۹۵۵۹۷
  • ایمیل : info@site.ir
  • شماره کارخانه : ۰۲۱۶۵۶۸۳۰۲۱