مشخصات فنی برج خنک کننده مدار بسته

Model   closed circuit  cooling tower ebtekar sanat Iranian. Application info. Diention(cm) Mechanical Equipment Spec Input & Output Flange Weight(kg)
Cooling Cap(RT) Water flow(m3/h) Lenght With Height Pump Power(Kw) Motor Power(Kw) Input Output Empty Working
E.S.I-10 ۱۰ ۱۴ ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۶۵ ۰٫۷۵ ۱٫۵ ۲ *۱ ۲ *۱ ۵۰۰ ۱۲۰۰
E.S.I -20 ۲۰ ۱۸ ۱۰۰ ۱۰۰ ۲۶۵ ۰٫۷۵ ۱٫۵ ۲ *۱ ۲ *۱ ۶۰۰ ۱۳۰۰
E.S.I-30 ۳۰ ۲۱ ۱۵۰ ۱۵۰ ۳۳۰ ۰٫۷۵ ۲٫۲ ۳*۱ ۳*۱ ۸۰۰ ۲۰۰۰
E.S.I 40 ۴۰ ۲۶ ۱۶۸ ۱۶۸ ۳۳۰ ۰٫۷۵ ۲٫۲ ۳*۱ ۳*۱ ۸۵۰ ۲۱۰۰
E.S.I -50 ۵۰ ۳۳ ۱۷۰ ۱۷۰ ۳۳۰ ۱٫۱ ۲٫۲ ۴*۱ ۴*۱ ۱۰۰۰ ۲۲۰۰
E.S.I -65 ۶۵ ۴۷ ۱۹۰ ۱۹۰ ۳۶۵ ۱٫۵ ۳ ۲ *۲ ۲ *۲ ۱۲۰۰ ۲۸۰۰
E.S.I -80 ۸۰ ۵۵ ۲۲۰ ۲۲۰ ۳۶۵ ۱٫۵ ۴ ۳*۲ ۳*۲ ۱۲۰۰ ۳۴۰۰
E.S.I 105 ۱۰۵ ۶۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۳۶۵ ۲٫۲ ۴ ۳*۲ ۳*۲ ۱۴۰۰ ۳۷۰۰
E.S.I -115 ۱۱۵ ۶۵ ۲۵۰ ۲۵۰ ۳۶۵ ۲٫۲ ۵٫۵ ۳*۲ ۳*۲ ۱۶۰۰ ۴۰۰۰
E.S.I 130 ۱۳۰ ۷۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۳۶۵ ۲٫۲ ۵٫۵ ۴*۲ ۴*۲ ۲۰۰۰ ۵۶۰۰
E.S.I -140 ۱۴۰ ۸۰ ۲۵۰ ۲۵۰ ۳۶۵ ۲٫۲ ۵٫۵ ۴*۲ ۴*۲ ۲۳۰۰ ۵۹۰۰
E.S.I -160 ۱۶۰ ۱۰۸ ۳۰۰ ۳۰۰ ۴۳۰ ۳ ۷٫۵ ۳*۳ ۳*۳ ۲۶۰۰ ۸۰۰۰
E.S.I -180 ۱۸۰ ۱۲۶ ۳۰۰ ۳۰۰ ۴۳۰ ۳ ۷٫۵ ۳*۳ ۳*۳ ۲۹۰۰ ۸۴۰۰
E.S.I -215 ۲۱۵ ۱۴۰ ۳۵۰ ۳۵۰ ۴۳۰ ۲٫۲*۲ ۱۱ ۳*۴ ۳*۴ ۳۰۰۰ ۹۹۰۰
E.S.I 260 ۲۶۰ ۱۵۰ ۳۵۰ ۳۵۰ ۴۳۰ ۲٫۲*۲ ۱۱ ۳*۴ ۳*۴ ۳۴۰۰ ۱۰۵۰۰
E.S.I -315 ۳۱۵ ۱۶۰ ۳۵۰ ۳۵۰ ۴۳۰ ۳*۲ ۱۱ ۳*۴ ۳*۴ ۳۷۰۰ ۱۰۸۰۰
E.S.I -360 ۳۶۰ ۱۸۰ ۴۱۰ ۴۱۰ ۴۳۰ ۳*۲ ۱۱ ۳*۴ ۳*۴ ۴۰۰۰ ۱۱۲۰۰
E.S.I -425 ۴۲۵ ۲۱۶ ۴۱۰ ۴۱۰ ۴۳۰ ۳*۲ ۱۵ ۳*۶ ۳*۶ ۴۵۰۰ ۱۳۲۰۰
E.S.I 460 ۴۶۰ ۲۵۲ ۴۸۰ ۴۸۰ ۴۳۰ ۳*۲ ۱۵ ۳*۶ ۳*۶ ۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰